O mnie

Nazywam się Andrzej Biłyk. Urodziłem się w Chmielnickim w 1997 r.

W 2003 zacząłem uczyć się w Szkole №16(szkole podstawowej). Po zakonczeniu szkoły podstawowej wstąpiłem go Chmielnickiej gimnazji №1 im. Władzimierza Krasickiego. Mimo tego brałem udział w różnych zawodach sportowych.

W 2012 roku zacząłem uczyć język polski w Szkole Sobotniej Języka Polskiego. W 2014 roku otrzymałem Kartę Polaka i zdałem egzaminy w Konsulacie Polski.

W 2014 roku zacząłem studia w MCK(Międzynarodowe Centrum Kształcenia) Politechniki Krakowskiej